Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Service og kommunikasjonChevronRight
 4. ServiceChevronRight
 5. Oppgåve service ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåve service

Kva er service? Kva er teknisk service, og kva er personleg service? Gruppa skal vise eksempel på god og mindre god service (både teknisk og personleg service).

Ansatte på bakeri. Foto.

Diskuter og kom fram til ulike situasjonar der du kan oppleve både god og mindre god service. Vel tre eksempel frå kvar, og vis dette for resten av klassen.Vel mellom desse framføringstypane:

 • rollespel
 • film
 • animasjon
 • biletpresentasjon
 • presentasjon i PowerPoint

Lag ein arbeidsplan som viser:

 • val av situasjonar
 • val av presentasjonstype
 • kven som gjer kva

Læringsressursar

Service