Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Service og kommunikasjonChevronRight
  4. ServiceChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Service

Servitør serverer ein gjest . Foto

Med service meiner vi den totalopplevinga ein kunde har i møte med ei bedrift. Service er eit vidt omgrep som femner om både materiell service, systemservice og personleg service.

Korleis vi opplever service er ulikt frå person til person, fordi vi som menneske har ulike ønske og forventingar. Møtet mellom kunden og seljaren kallar vi for «sanningas augneblink», og dette er svært viktig for om kunden vel å kome tilbake.

I dette emnet får du kunnskap om korleis du kan yte god service og kor viktig dette er.

Læringsressursar

Service