Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Service og kommunikasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Service og kommunikasjon

I restaurant- og matfag er det helt avgjørende at vi klarer å kommunisere godt med både kunder, kollegaer og leverandørene våre. Gjester har forventninger om å bli møtt med en god service, og service er avhengig av en god kommunikasjon.

En servitør med to tallerkener i hendene. Foto.

For å finne ut av hva gjesten ønsker, er vi nødt til å spørre. Vi må høre hva gjesten forteller oss, og samtidig granske kroppsspråket. Den personlige servicen er en viktig del av serviceleveransen, alle kunder liker å bli sett, ivaretatt og behandlet med respekt. Personlig service er smil, øyekontakt, småprat, kunnskap om produktet og tjenesten, positivt kroppsspråk og en tydelig vilje til å gjøre en god jobb.

Under dette emnet kan du lære mer om hva det vil si å yte service, ulike måter å kommnisere på og viktigheten av god kommunikasjon.

Emner

Service og kommunikasjon

  • Service

    Den totale opplevinga vi får når vi kjem til til dømes ein restaurant, ein butikk eller eit bakeri, kallar vi for service.

  • Kommunikasjon

    God kommunikasjon er viktig når ein seljar skal rettleie om og marknadsføre produkta sine, men òg for å halde ved lag eit godt forhold til kollegaer.