Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Arbeidsliv og yrkesidentitetChevronRight
  4. HMS, ergonomi og verneutstyrChevronRight
SubjectEmne

EMNE

HMS, ergonomi og verneutstyr

HMS står for helse, miljø og sikkerheit, og kunnskap om HMS er ein sentral del av restaurant- og matfag. Faget fører til mange praktiske yrke der du må kutte, skjere, steikje, løfte og bere. Du er utsett for ulike farar som kan føre til store og livstrugande skadar.

Ein kokk flamberer mat på gassomn. Foto.

Gjennom arbeidsmiljølova har vi reglar som skal sikre oss ein trygg arbeidsplass. Har du høyrt om verneutstyr og at det er viktig med riktig arbeidsteknikk? For å kunne jobbe lengst mogleg må du ha god kunnskap om ergonomi og arbeidsteknikk.

Læringsressursar

HMS, ergonomi og verneutstyr