Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og kulturChevronRight
  4. Norsk matkulturChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Norsk mattradisjon

Norsk tradisjonsmat har frå gammalt av vore prega av måtehald og god ressursutnytting. Etter slaktinga på hausten vart derfor maten konservert på ulike måtar for å vare gjennom vinteren. Ein del av desse konserveringsmetodane har vorte ein del av mattradisjonen vår – som salting, tørking og røyking.

Smalahove. Foto.

Fleire av dei gamle konserveringsmetodane er framleis i bruk, men i dag blir dei stort sett brukte for smaken si skyld. Rettar der desse konserveringsmetodane er brukte, blir ofte servert ved festlege anledningar og høgtider. Det er viktig at du som fagarbeidar har god kunnskap om den norske matkulturen og kva som pregar han.

Læringsressursar

Norsk matkultur