Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og kulturChevronRight
  4. Norsk matkulturChevronRight
  5. Tradisjonsrettar: DessertarChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tradisjonsrettar: Dessertar

Maten er ein viktig del av kulturen vår. Han fortel oss noko om kven vi er, og kvar vi kjem frå. I Noreg har matkulturen vore prega av tilgangen på råvarer, klimaet vårt og naturgitte produksjonmetodar. Her får du presentert eit utval av tradisjonelle norske dessertar.

Læringsressursar

Norsk matkultur