Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og kulturChevronRight
  4. Norsk matkulturChevronRight
  5. Tradisjonsrettar: MjølkematChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Forelesning og presentasjon

Tradisjonsrettar: Mjølkemat

Maten er ein viktig del av kulturen vår. Han fortel oss noko om kven vi er, og kvar vi kjem frå. I Noreg har matkulturen vore prega av tilgangen på råvarer, klimaet vårt og naturgitte produksjonmetodar. Her får du presentert eit utval av tradisjonelle norske rettar laga med mjølk som råvare.

Læringsressursar

Norsk matkultur