Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Mat og kulturChevronRight
  4. Norsk matkulturChevronRight
  5. Tradisjonsrettar: Kjøt og fiskChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tradisjonsrettar: Kjøt og fisk

Maten er ein viktig del av kulturen vår. Han fortel oss noko om kven vi er, og kvar vi kjem frå. I Noreg har matkulturen vore prega av tilgangen på råvarer, klimaet vårt og naturgitte produksjonmetodar. Her får du presentert eit utval av tradisjonelle rettar basert på kjøt og fisk.

Læringsressursar

Norsk matkultur