Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Livsstil og helseChevronRight
  5. ForstoppingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forstopping

Ungt par et frukost. Foto.

Forstopping er ei utbreidd helseplage i industrialiserte land, men finst sjeldan i u-land. Forstopping definerer vi som treg, hard eller sjeldan avføring.

Vi snakkar gjerne om forstopping når avføringa er fastare, når ho kjem sjeldnare enn vanleg og når vi har vanskar med å tømme tarmen. Ofte kan dette gi smerter og ei kjensle av å vere "stinn" i magen. Dette skjer når tarmrørslene som skuvar maten gjennom tarmsystemet blir hemja.

For ein del menneske kan forstopping vere svært plagsomt. Hard pressing for å få tømt tarmen kan gi smertefulle hemoroidar og rifter. Det er vanskeleg å gi tal på kor mange nordmenn som blir plaga av forstopping, mellom anna fordi temaet til ein viss grad er tabulagt.

Førebygging

For å førebyggje forstopping er det viktig at vi får i oss mykje væske kvar dag, at maten innheld mykje fiber og at vi er fysisk aktive. Gode avføringsvanar, som at ein ikkje utset toalettbesøk, kan òg førebyggje forstopping. Mat til personar med forstopping bør innehalde

  • mykje vatn som drikke, gjerne to liter per dag
  • mykje fiberrik mat, som grove kornprodukt, grønsaker og frukt
  • sure mjølkeprodukt framfor søte
Kasse med grønsaker. Foto.
Grønsaker inneheld rikeleg med fiber og førebyggjer forstopping.

Du kan lese meir om forstopping på nettsida til Norsk Helseinformatikk: NHI - Forstoppelse

Læringsressursar

Livsstil og helse

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter