Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Livsstil og helseChevronRight
  5. Helse og livsstilChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Helse og livsstil

Helsegevinsten ved ein sunn livsstil er stor. I denne e-førelesinga får du ei betre forståing av helseomgrepet og kva som skal til for å oppnå god helse og ein sunn livsstil.

Læringsressursar

Livsstil og helse