Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Kosthald og helseChevronRight
 4. Livsstil og helseChevronRight
 5. Kost ved livsstilssjukdommar ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Kost ved livsstilssjukdommar

I denne oppgåva skal de arbeide både teoretisk og praktisk med kost til personar som har utvikla livsstilssjukdommar.

Overvektig person. Foto.

Informasjon om oppgåva

I oppgåve 1 skal de finne rettar som passar til den aktuelle livsstilssjukdommen, i oppgåve 2 skal gruppa lage ein presentasjon, og oppgåve 3 består av praktisk matlaging og presentasjon av kosten.

Klassen blir delt inn i grupper på 3–4 personar.

Desse kostane blir fordelte på gruppene:

 • kost ved hjarte- og karsjukdommar
 • kost ved diabetes
 • kost ved overvekt

Oppgåve 1 – teori

Fruktblanding. Foto.
«Fem om dagen» kan brukast til alle kostane!
 • Finn to rettar som passar til eit måltid for brukarar som har den oppgitte kosten (for eksempel hovudrett + dessert, suppe + hovudrett eller hovudrett + brød).
 • Det må vere med grønsaker i måltidet.
 • Ver kreativ når du skal velje rett. Tenk nytt, og ikkje lag det du bruker heime kvar dag.
 • Lever inn oppskrift og bestillingsliste for fire porsjonar.
 • Planlegg korleis de vil anrette (leggje opp) retten.
 • Skriv ei arbeidsfordeling – éin person frå kvar gruppe skal vere med på å dekkje bord.

Oppgåve 2 – teori

Les deg opp på teori knytt til kosten, og lag ein presentasjon om kost til den aktuelle livsstilssjukdommen. Denne skal de framføre for klassen.

 • Kva type mat er tilrådd?
 • Står det noko i kostråda som du kan knyte opp mot denne kosten?
 • Kan ein få andre livsstilssjukdommar dersom ein ikkje følgjer retningslinjene?
 • Grunngi valet av dagens matrettar.

Oppgåve 3 – praksis

 • Lag matrettane, og dekk bordet.
 • Presenter alle gruppene sine rettar samla på eit buffébord, der dei blir merkte med den aktuelle kosten.
 • Framfør presentasjonane de laga i oppgåve 2.

Læringsressursar

Livsstil og helse