Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Livsstil og helseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Livsstil og helse

Gut og jente som tenkjer. Foto.

Livsstilssjukdommar heng saman med korleis vi lever. Ved å ta sunne val, kan vi hindre at vi får sjukdommar som mellom anna kreft, hjarte- og karsjudommar, diabetes og overvekt.

Dersom vi har eit sunt og variert kosthald, er i fysisk aktivitet, ikkje bruker tobakk og har eit moderat alkoholforbruk, er det med på å påverke helsa vår slik at vi ikkje utviklar livsstilssjukdommar. Nokon har større risiko for å utvikle desse sjukdommane enn andre. Vi kallar det for risikofaktorar. Arv, kjønn og alder er døme på dette.

I dette emnet får du kunnskap om ulike livsstilssjukdommar, og kva ein kan gjere for å førebyggje dei.

Læringsressursar

Livsstil og helse

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter