Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Hjelpemiddel i kostplanleggingaChevronRight
  5. TallerkenmodellenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tallerkenmodellen

Tallerkenmodellen. Foto.

Helsedirektoratet tilrår "tallerkenmodellen" som hjelpemiddel for å lage sunne måltid. Modellen viser korleis ein kan fordele dei ulike matvarene på ein tallerken.

Modellen gjeld for alle grupper av friske menneske. Matvarene skal fordelast som på modellen, uansett om ein har behov for lite eller mykje mat. Slik blir det lettare å ete sunt og variert til alle hovudmåltida kvar dag.

Som du ser av modellen, inneheld han eit felt med karbohydratrike matvarer. Når du har lese om kva for næringsstoff maten består av, og korleis vi deler matvarene inn i grupper ut frå næringsinnhald og plassen vi ønskjer dei skal ha i kosten, skal vi sjå nærare på korleis vi set saman sunne måltid. Du hugsar nok også frå kostlæra at det ikkje er likegyldig kva slags karbohydrat vi et, så det gjeld å velje blant dei sunne! Det same gjeld for kjøt og fisk.

Film om tallerkenmodellen

Tallerkenmodellen – forsyn deg smart

Læringsressursar

Hjelpemiddel i kostplanlegginga

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter