Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Hjelpemiddel i kostplanleggingaChevronRight
  5. Kva kosthaldet har å seie for helsaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kva kosthaldet har å seie for helsa

Ung jente som et grønsaker frå eit fat. Foto.

"Kosten er halve helsa", seier eit gammalt ordtak. Nyare forsking har stadfesta at dette er vise ord. Kosthaldet er avgjerande for vekst og utvikling i fosterliv, spedbarnsalder og barne- og ungdomsåra, og påverkar allereie tidleg i livet helsa som vaksen.

Kosthaldet verkar òg inn på risikoen for å utvikle sjukdommar som overvekt og fedme, type 2-diabetes, hjarte- og karsjukdommar, kreft, forstopping og karies. Mange av desse sjukdommane kjem av overflod av mat og at kosthaldet er feil samansett.

Overvekt og fedme

Utviklinga av overvekt og fedme

Det har dei siste 30 åra vore registrert høgare gjennomsnittsvekt og fleire overvektige blant norske barn, unge og vaksne. Til dømes veg norske niåringar i gjennomsnitt tre kilo meir i dag enn dei gjorde for 30 år sidan, og norske 40-åringar veg no i gjennomsnitt fem kilo meir enn dei gjorde i 1985. Overvekt er i seg sjølv ein risikofaktor for ei rekkje sjukdommar som type 2-diabetes, hjarte- og karsjukdommar, enkelte kreftsjukdommar og rygg-/hofte-/beinsmerter. Å hindre utvikling av fedme er absolutt det viktigaste, for det er vanskelegare å oppnå ein varig vektreduksjon når ein først er blitt overvektig.

Førebygging

I dei aller fleste tilfelle kjem overvekt av at personen har teke inn meir energi enn det kroppen bruker. For å unngå overvekt bør vi leggje vekt på at kvardagsmaten er variert, mager og fiberrik. Han bør innhalde mykje frukt og grønsaker, og lite sukker. Det er òg viktig å vere fysisk aktiv. Du kan lese meir om overvekt og fedme på Folkehelseinstituttet sine nettsider: Folkehelseinstituttet

Læringsressursar

Hjelpemiddel i kostplanlegginga

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter