Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Hjelpemiddel i kostplanleggingaChevronRight
  5. Kosthaldsfremjande reklameChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kosthaldsfremjande reklame

Bilete av ei korg med frukt. Foto

Informasjon om oppgåva

Dette er ei oppgåve der elevane skal reflektere over kosthaldsinformasjon, reklame og marknadsføringsmetodar og sjølve lage ein reklame. I denne oppgåva skal de sjå på matvarereklame og kosthaldsinformasjon.

Ein deler klassen inn i grupper som skal ta for seg tre ulike tema og lage kvar sin reklame. Reklamen kan ein spele inn på video eller lage som skodespel som skal visast for klassen. Det er viktig at informasjonen i reklamen er rett, truverdig og når fram til dei som ser reklamen.

Oppgåve 1

Finn informasjon ved å bruke faktaark, Internett, aviser og bøker. Diskuter i klassen etter at de har sett all reklamen:

  • Blei de påverka av bodskapen om å ete meir frukt og grønsaker eller ete meir fisk?
  • Blei de meir medvitne på sunne levevanar?

Oppgåve 2

Gruppe 1

Lag ein reklame som skal auke inntaket av frukt og grønsaker i Noreg.

Gruppe 2

Lag ein reklame som skal auke inntaket av fisk i Noreg.

Gruppe 3

Lag ein reklame som skal gjere folk meir medvitne om sunne levevanar.

Læringsressursar

Hjelpemiddel i kostplanlegginga

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter