Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Tilpassa kostChevronRight
  5. Tilpassa kostChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tilpassa kost

Tilpassa kost er mat som er tilpassa personar med sjukdommar der kosthaldet er den einaste behandlinga, eller ein viktig del av behandlinga.

Ein mann får hjelp til å eta middag av ein helsefagarbeidar. Foto.

"Mat er medisin"

Det kan dreie seg om at desse personane må ha mykje eller lite av enkelte næringsstoff, at dei har nedsett appetitt eller fysiske vanskar med å ete eller har sjukdommar som gjer at dei har eit dårleg næringsopptak. I tabellen finn du ei oversikt over sjukdommar der ernæring er den einaste eller ein vesentleg del av behandlinga:

Ernæring som einaste behandling

Ernæring som ein vesentleg del av behandlinga

Matvareallergi og matvareintoleranse

Diabetes

Cøliaki

Hjarte- og karsjukdom

Stoffskiftesjukdommar der komponentar i maten er årsaka til problemet

Overvekt og fedme

Kreft

Sjukdommar i lever, nyre, galleblære og bukspyttkjertel

Sjukdommar eller operasjonar i munn, svelg, mage og tarm

Læringsressursar

Tilpassa kost