Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Energigivande næringsstoffChevronRight
  5. Essensielle feittsyrer – omega-3 og omega-6ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Essensielle feittsyrer – omega-3 og omega-6

Ung dame som et eit knekkebrød med røykt laks. Foto

Kroppen lagar sjølv dei fleste feittsyrene han treng, men enkelte feittsyrer 
må bli tilført via kosten. Desse kallar vi essensielle (livsnødvendige) feittsyrer. 
Dei essensielle feittsyrene er linolsyre (C18:2 omega-6) 
og linolensyre (18:3 omega-3).

Dei essensielle feittsyrene er viktige fordi dei inngår i cellemembranar og påverkar eigenskapane til membranane. Dei er i tillegg forstadium for hormonliknande stoff (eikosanoid). I fiskeoljer finst dei svært lange fleirumetta omega-3-feittsyrene EPA og DHA. Sjølv om det ikkje er vist at desse er essensielle, tyder mange undersøkingar på at det kan vere helsemessig gunstig, særleg i høve til hjarte- og karsjukdommar, å inkludere små mengder av desse feittsyrene i kosten.

Fordeling av feittypar i kosten

Ein tilrår at inntaket av fleirumetta feittsyrer utgjer 5-10 prosent av energiinnhaldet i kosten, inklusiv om lag 1 energiprosent omega-3-feittsyrer.

Essensielle fleirumetta omega-6- og omega-3-feittsyrer bør bidra med minst 3 prosent av det samla energiinntaket (E%).

Forenkla strukturformel av ei omega-3-feittsyre. Illustrasjon.
Omega-3-feittsyra ALA

Læringsressursar

Energigivande næringsstoff