Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kosthald og helseChevronRight
  4. Energigivande næringsstoffChevronRight
  5. Feitt – oppbygging, eigenskapar og rollerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Feitt – oppbygging, eigenskapar og roller

E-forelesinga beskriv korleis feitt er bygt opp, korleis vi deler det inn og kva eigenskapar og oppgåver feittet har i kroppen vår.

Læringsressursar

Energigivande næringsstoff