Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Servering og drikkevarerChevronRight
  4. ServeringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Servering

Servitøren er serveringsstaden sitt ansikt utetter. Ein god servitør får gjesten til å føle seg velkomen og viktig.

Ein servitør serverer vin. Foto.

Ei av dei daglege oppgåvene til servitøren er å gjere klar restauranten til gjestene kjem. Bordet skal vere dekt og pynta til anledninga. Kva for serveringsmetodar fagarbeidaren vel, kjem mellom anna an på type lokale, mat og bemanning.

Dette emnet gir deg kunnskap om fransk, engelsk, amerikansk og russisk servering. Du får òg lære om korleis du dekkjer eit bord og pynter etter oppdekkingsreglane.

Emne

Servering

  • Det er fleire måtar å servere ein gjest på. Det finst eigne reglar og rutinar avhengig av kva meny som gjeld, og kva retter som skal serverast.

  • Oppdekking

    Å dekkje eit bord korrekt dreier seg blant anna om å vite kvar bestikket skal liggje og glasa skal stå, og ikkje minst korleis servietten skal sjå ut.