Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Hygiene og mattryggleikChevronRight
  4. HACCPChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Avvik

Avvik er feil og uønskte hendingar som kan oppstå i strid med regelverket for verksemda. Store og små avvik skjer i alle matbedrifter.

En mus snuser på osten i musefellen. Foto.

Det kan vere feil som oppstår i rutinar, utstyr eller produkt, og som kan vere viktig for mattryggleiken. Til dømes kan temperaturen ha blitt for høg på kjølerommet eller skadedyr ha komme seg inn på kjøkkenet. Det er viktig at de oppdagar avvik, utbetrar dei og hindrar at det skjer igjen.

Når feil oppstår

Det er eit krav om at alle matbedrifter skal ha ein skriftleg rutine for avviksbehandling. Dette er viktig for å bidra til trygg mat, og ein bør derfor registrere avvik på ein god og systematisk måte. Det er vanleg å bruke eit eige skjema eller ei loggbok.

Når noko går gale, må du ordne opp straks, og du må vurdere tiltak for å hindre at det skjer igjen. På avviksskjemaet eller i loggboka noterer du kva som gjekk gale, kvifor det gjekk gale, kva som blei gjort med det same, og kva som eventuelt må gjerast i ettertid. Eit døme på utfylt avviksskjema ser du nedst på sida.

Her viser vi døme på korleis eit avviksskjema kan fyllast ut:

Eit utsnitt av eit avviksskjema. Illustrasjon.
Døme avviksskjema

Hugselappen

Avvik er feil som oppstår i bedrifta i strid med krav i regelverket og eigne rutinar.

Læringsressursar

HACCP