Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Hygiene og mattryggleikChevronRight
  4. Bakteriar og mikroorganismarChevronRight
  5. MikrobiologiChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Mikrobiologi

E-forelesinga beskriv kva mikrobiologi er, og fortel om inndelinga av mikroorganismane og livsvilkåra deira.

Læringsressursar

Bakteriar og mikroorganismar