Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og mattryggleikChevronRight
 4. Generell hygieneChevronRight
 5. Personleg hygieneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Personleg hygiene

Filmen handlar om personleg hygiene ved arbeid på kjøkken og i bedrifter som arbeider med matvareproduksjon. Du får sjå døme på smittekjelder, riktig handvask, riktige klede og inndeling av rein og urein sone på arbeidsplassen.

Personleg hygiene

Spørsmål

 1. Kva er meint med trygg mat? Forklar.
 2. Teikn opp den produksjonslinja du jobbar på. Kva er reine og ureine soner? Beskriv desse.
 3. Kva er det som regulerer kva som er rein sone, og kva som er urein sone? Kva krav blir stilte til den personlege hygienen din?
 4. På kva måte er det størst fare for at du kan bringe smittestoff inn i produksjonslokala?
 5. Kva er bakteriar? Gi døme på nokre bakteriar du ikkje bør finne på eit kjøkken.
 6. Kva er mugg?

Praktiske oppgåver

 1. Kva er mikroorganismar? Pakk tre laksebitar på tre forskjellige måtar – ein vakuumpakka – ein i plastfilm – ein i papir. Oppbevar dei i same kjøleskapet. Kva for ein av dei utviklar synlege mikroorganismar først? Forklar kvifor.
 2. Ta avtrykk av til dømes kjøkkenreiskapar, arbeidsbenk, nøklar, myntar, reine og ureine fingrar i kvar si petriskål med agar. Skriv kva slags avtrykk som er teke, på kvar petriskål. Set petriskålene i eit varmeskap i nokre døgn, og sjå kva som skjer. Forklar kvifor nokre skåler har oppblomstring av mikroorganismar, mens andre ikkje har det.

Les meir om matsmitte og hygiene på matportalen.no.

Læringsressursar

Generell hygiene

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?