Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Råvarer, tillaging og produksjonChevronRight
  4. Korn og mjølChevronRight
  5. Fakta om mjølChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fakta om mjøl

Det er tre hovudkategoriar av mjøl: fint, sammale og heilkorn. Desse seier oss noko om kva for del av kornet ein bruker, og kor fint eller grovt kornet har blitt male.

Eit par brød, korn og mjøl på ein benk. Foto.

Sikta

Mjøl av rug og kveite. Foto.
Sikta mjøl, blir brukt til finbakst og saman med sammale mjøl og kli til halvgrov bakst.

I fint mjøl nyttar ein berre kjernen i kornet. Skalet blir skiltfrå og utgjer det vi kallar kli. Som namnet fortel, er mjølet male fint. Fint mjøl blir vanlegvis selt som sikta kveitemjøl eller sikta rugmjøl. I sikta kveitemjøl nyttar vi om lag 78 prosent og i finbakstmjøl om lag 65 prosent av kornet (kjernen).

Sikta kveitemjøl er det bakemjølet vi bruker mest og gir lette og luftige bakverk.

Sammale

Ei tresleiv fylt med sammale mjøl. Foto.
Sammale mjøl, blir brukt til grovbakst.

At mjølet er sammale, vil seie at ein bruker heile kornet – både skal og kjerne – og maler det saman til mjøl. Sammale mjøl blir produsert i mange varierande finleiksgrader, til dømes fint, mellomgrovt og grovt. Sammale mjøl inneheld meir kostfiber, mineral og vitamin (som finst i skalet på kornet) enn fint mjøl.
Sammale mjøl blir brukt til grovare bakst, som grove brødtypar, rundstykke, flatbrød og knekkebrød.

Heilkorn

Ein haug med heilkorn på eit bord. Foto.
Heilkorn, blir brukt i bakst der ein vil ha meir heile korn

I heilkornmjøl nyttar ein heile kornet (sjå sammale mjøl). Her er korna berre delvis knuste. Heilkorn må leggjast i blaut for at ikkje korna skal vere harde i ferdig bakst. Heilkornmjøl inneheld same kostfiber, mineral og vitamin som fint sammale mjøl.
Heilkorn kveite bruker ein vanlegvis i gjærbakst der ein meir heile korn i det ferdige produktet, til dømes heilkornbrød.

Læringsressursar

Korn og mjøl