Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Kor mykje bør vi ete?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kor mykje bør vi ete?

Grønsaker, frukt, bær og belgfrukter er viktige kjelder til kostfiber, vitamin og mineralstoff, samtidig som dei bidrar med lite energi.

Bolle med frukt og grønsaker. Foto.

Kor mykje bør vi ete?

Helsedirektoratet tilrår minst fem porsjonar frukt, bær og grønsaker dagleg, til saman fem om dagen. Tilrådd inntak er om lag 500 g per dag. Éin porsjon svarar til omkring 100 g kokte eller rå grønsaker, ein porsjonsbolle med blanda salat, ei lita frukt, omkring 1 dl frukt- eller grønsaksjuice eller 1−1,5 dl bær.

Danske berekningar tyder på at for kvar 100 g auke i grønsak- og fruktinntaket så minkar risikoen for hjarte- og karsjukdom med 4−10 prosent, og at ein kan førebyggje 3000 dødsfall årleg dersom alle danskar et 500 g frukt og grønsaker om dagen.


Kvifor bør vi ete frukt og grønsaker?

Grønsaker i forskjellige fargar. Foto.
Ein god hugseregel er å ete frukt og grønsaker i alle regnbogens fargar kvar dag.

Sjølv om forskinga ikkje har avklara kva det er for stoff og mekanismar som gir oss den gunstige helseeffekten av frukt og grønsaker, er det gode vitskaplege haldepunkt for at den som et frukt og grønsaker, blir verna mot ei rekkje kroniske sjukdommar, slik som kreft, hjarte- og karsjukdommar og type 2-diabetes. Vi bør derfor ete mykje og variert av ulike typar grønsaker, belgfrukter, frukt, bær, nøtter og urter.


Mange forskarar meiner at det er antioksidantane som finst i frukt og grønsaker, som har ein vernande verknad. Det finst fleire hundre ulike antioksidantar i grønsaker og frukt. Kanskje er det samspelet mellom alle dei ulike antioksidantane med kvar sine ulike kjemiske eigenskapar som gjer at dei ulike cellene og organa i kroppen blir verna mot skade.

Læringsressursar