Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. RåvarerChevronRight
 4. KjøtChevronRight
 5. Kjøtt og tillagingChevronRight
 6. GrillingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Grilling

Når du grillar, vil du gjerne unngå at det flammar opp, at det osar mykje, eller at maten blir for mykje steikt eller brend. Varmen kan bli for intens, og feitt og kjøtsaft kan renne av kjøtet og drype ned i varmekjelda som så flammar opp. Dette gjeld særleg større stykke.

Ein kokk grillar ein heil spegris. Foto.

Det finst likevel fleire måtar å grille på, som gjer at slike problem oppstår berre i mindre grad.

Du er kanskje også ute etter det perfekte resultatet. Når ein grillar, er det mange element som verkar inn for å få eit godt resultat. Følgjer du ei oppskrift på tid, så er det ikkje sikkert dette stemmer i praksis. Temperaturen ute verkar nemleg òg inn på temperaturen inne i grillen. Somme grillar viser temperaturen i loket. Dette er svært praktisk, for då kan vi ha litt meir kontroll på temperaturen inne i grillen. Elles er ein kjernetemperaturmålar å anbefale.

Direkte grilling

 • Dette vil seie at du har varmekjelda direkte under maten som skal grillast. Direkte grilling har den høgaste effekten og er best eigna til pølser og kjøt i skiver som skal oppnå ei steikeskorpe på same tid som maten blir gjennomsteikt.
 • Dersom du ønskjer å brune kjøtet ekstra, kan du grille utan lok først. Elles tilrår vi at du steiker med loket att. Då er det mindre fare for oppflamming og brent kjøt. Alternativt kan du leggje kjøtet på aluminiumsfolie eller eit steikebrett som samlar opp feittet.

Indirekte grilling

 • Indirekte grilling eignar seg best for større kjøtstykke som skal grillast i meir enn 25 minutt.
 • Grillinga skjer under lok.
 • Maten skal plasserast slik at han ikkje ligg direkte over kolet eller ein gassbrennar.
 • Kjøtet blir grilla av sirkulerande varme ved at varmen blir reflektert frå loket og sidene i grillen. På den måten unngår ein at feitt og kjøtsaft dryp ned på varmekjelda slik at det flammar opp. Med kolgrill set du ei dryppform i midten av botnrista, og kolet/brikettane legg du på sida.
 • Når grillen er varm, legg du kjøtstykket på rist rett over dryppforma. Grill med loket på og opne ventilar, slik at du får god trekk.

Med ein gassgrill koplar du den midtre brennaren ut, og plasserer deretter kjøtet over den midtre brennaren. Kjøtet kan med fordel leggjast på eit steikebrett, slik at feitt og steikesjy blir samla opp. Reduser varmen når kjøtet har fått passe farge.

Læringsressursar

Kjøtt og tillaging