Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. RåvarerChevronRight
  4. KjøtChevronRight
  5. Partering, farse og deigChevronRight
  6. Kontrollspørsmål Deigar og farsarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kontrollspørsmål Deigar og farsar

Etter å ha jobba med temaet om produksjon av farsar og deigar kan du teste deg sjølv ved å svare på spørsmåla.

Hvordan man lager kjøttfarse trinn for trinn. Fotokollasj.

1. Kva for typar kjøtt kan vi produsere deigar av?

2. Kva ønskjer ein å oppnå ved å tilsetje vatn og salt i kjøttdeig?

3. Kva for typar deigar kjenner du til? Nemn minst fire.

4. Beskriv dei ulike trinna i hakkeprosessen.

5. Kva produkt kan ein lage av kjøttfarse?

6. Forklar prosessen frå ferdig farse til ferdig røykt pølse klar for sal.

7. Nemn fire forskjellige pølsetypar. Forklar forskjellen mellom dei.

8. Kva type tarm kan nyttast til pølseproduksjon?

Læringsressursar

Partering, farse og deig

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter