Hopp til innhald

SubjectEmne

EMNE

Kjøt

Noreg har lange tradisjonar med å slakte og tilarbeide kjøt frå råvare til produkt. Av kjøt får vi fleire viktige næringsstoff som kroppen treng.

Ein person skjer i ein oksekam. Foto.

Slakting, speking og røyking er metodar som blei nytta som konserveringsmetodar før, men som også er svært aktuelle i dag. Kokken, butikkslaktaren og kjøtskjeraren må lære seg desse metodane, i tillegg til å lage deigar og farsar, og produkt av dette.

I dette emnet får du kunnskap om kjøt frå bås til bord, du får vite kva kjøtet har å seie for helsa, og lærer meir om korleis ein kan behandle kjøtet for å få det møyrt og smakfullt.

Emne

Kjøt

  • Sau, gris, storfe, kylling ... Alt etter kva dyr og kva stykkingsdel ein bruker, vil tillagingsteknikk og tillagingstid variere.

  • Frå gammalt av måtte ein finne måtar å bevare ferskt kjøtt over lengre tid, slik at det heldt seg godt til seinare bruk.

  • Farse og deig

    Kjøtfarse og kjøtdeig blir brukte til alt frå kjøtkaker til taco. Blandingsforhold mellom kjøt, væske og feitt avgjer bruksområda til produktet.

  • Å partere og skjere ned i stykkingsdelar er eit eige fag, kjøtskjerarfaget. Faget gir deg eit godt utgangspunkt for å skaffe råvarer til gode matretter.