Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. RåvarerChevronRight
  4. EggChevronRight
  5. Ei eggjande høgtidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ei eggjande høgtid

Egg inneheld nesten alle næringsstoffa du treng – uansett fargen på kartongen. I påska et nordmenn fleire egg enn i resten av året.

To egg som er påteikna ansikt. Foto.

Påska er egget si høgtid. Nordmenn et nemleg aldri så mykje egg som i påska, nærmare bestemt dobbelt så mykje som elles i året. Og ifølgje ernæringsprofessor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Birger Svihus, har vi godt av det.
– Egget er eit fascinerande produkt. Det inneheld jo rett og slett byggjesettet til ein heil kylling. På 21 dagar blir næringsstoffa bygde om til ein skapning av bein og fjør, seier Svihus.
Og sidan egget inneheld alt ein kylling treng, inneheld det også nesten alt du treng.
– Egg inneheld alle nødvendige næringsstoff, med eitt unnatak, og det er vitamin C, seier Svihus.

Det same egget, ulik kartong

Ser vi i butikkhyllene skulle ein tru det fanst mange typar egg. Her finn du frukostegg, gardsegg, brune egg, solegg, polaregg, egg frå frittgåande høner og økologiske egg. Innanfor skalet er alle egga likevel like.
– Skilnaden på næringsinnhaldet mellom til dømes økologiske egg og vanlege egg er heilt marginal. Sjølv når vi samanliknar egg frå ulike fugleartar er innhaldet ganske likt, seier Svihus.
Dette kan òg informasjonssjef i Opplysningskontoret for egg og kjøt, Åse Kringlebotn, stadfeste.
– Den største skilnaden mellom ulike eggtypar er nok storleiken, og smaken er den same, seier Kringlebotn.

Burhøns eller frittgåande?

Sjølv om det spelar lita rolle for næringsinnhaldet korleis egga er produserte, kan det spele ei rolle for høna. Egg som ikkje er merkte med at dei kjem frå frittgåande høns, kjem sannsynlegvis frå burhøns.
– Rundt halvparten av norske høner er burhøns, opplyser Kringlebotn, og fortel at reglane for kva burhøns skal ha av fasilitetar og høve til å utfalde seg, blei endra 1. januar i år.
Dei nye såkalla miljøbura skal ha både strøbad, vaglepinne, rugekasse og kloslipar. Men dersom du kjøper økologiske egg, er du garantert at hønene har sett dagslys.
Etterspurnaden etter egg har auka dei siste 10 åra.
– Eggsalet har auka sidan vi fekk fjerna myten om at kolesterolet i egg er skadeleg for helsa. I fjor auka salet med fire prosent, fortel ho.

Læringsressursar

Egg