Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Råvarer, tillaging og produksjonChevronRight
 4. Mjølk og meieriproduktChevronRight
 5. Kontrollspørsmål MjølkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kontrollspørsmål Mjølk

Etter å ha jobba med temaet om mjølk og meieriprodukt kan du no teste kunnskapen din ved å svare på desse spørsmåla.

Mjølk og meieriprodukt på eit bord. Foto.
 1. Kva for næringsstoff er mjølk ei god kjelde til?
 2. Kva type feitt finst det mest av i mjølk?
 3. Kva heiter det karbohydratet som finst i mjølk?
 4. Kva meiner vi med at mjølk blir standardisert?
 5. Kvifor blir mjølk homogenisert?
 6. Kva vil det seie at mjølka blir pasteurisert?
 7. Korleis skil vi best fløyten frå mjølka?
 8. Blir fløyte pasteurisert og/eller homogenisert?
 9. Korleis bør mjølk og mjølkeprodukt lagrast?
 10. Korleis blir rømme framstilt?
 11. Kvifor kan laktoseintolerante tole å ete rømme?
 12. Korleis blir smør framstilt?
 13. Nemn nokre føresetnader som er viktige for å få eit godt resultat i smørproduksjonen.