Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Oppgåver om etikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåver om etikk

Etter å ha arbeidd med temaet etikk skal du svare på nokre spørsmål knytte til etikk i restaurant- og matfagbransjen.

Justitia, statue. Foto.
  1. Korleis kan ei bedrift medverke til at medarbeidarane får auka kunnskap om miljøspørsmål?
  2. Intervju minst fem personar om kva dei meiner om genmodifisering.
  3. Kva meiner du sjølv om genmodifisering?
  4. Kan du forklare med eigne ord kva berekraftig utvikling er?
  5. Klarer du å finne minst tre ting ein person i den framtidige bransjen din kan gjere for å redusere miljøbelastninga?
  6. Finst det svanemerkte bedrifter der du bur? Noter i så fall namnet på dei.

Læringsressursar

Etikk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter