Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. EtikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etikk

Teiknefigurar med tekstbobler om etikk. Foto

Etikk er læra om kva som er rett og gale. Ein kan reise mange etiske spørsmål i det daglege arbeidet, og kunnskap er ein viktig føresetnad for å gjere riktige etiske vurderingar.

Når ein blir dregen i ulike retningar, kan ein seie at ein er i eit etisk dilemma. I matbransjen vil du nok kome opp i ulike situasjonar, der du må gjere etiske val. Ved å ha gått gjennom dette emnet, stiller du sterkare når du er oppe i ein situasjon som krev at du må bestemme deg for kva som er rett og gale.

Læringsressursar

Etikk