Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Berekraftig produksjonChevronRight
  4. Avfall og miljøChevronRight
  5. Oppgåve i avfallshandtering ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Oppgåve i avfallshandtering

I restaurant- og matbransjen vert det kasta enorme mengder med avfall. I denne oppgåva skal du sjå på kor mye som vert kasta i løpet av to veker, både på kjøkkenet og i kantina til skulen.

Kompost i kompostbinge. Foto.

Oppgåve 1:

Kor mykje mat blir kasta i løpet av to veker i undervisinga?
Veg matavfallet, og noter resultatet i eit skjema når undervisinga er ferdig. Set opp forslag til tiltak som gir mindre matavfall.

Oppgåve 2:


Kor mykje mat blir kasta i kantina i løpet av ei veke?
Veg matavfallet, og noter resultatet i eit skjema etter at kantina er stengd. Set opp forslag til tiltak som gjer brukarane meir bevisste før dei kastar mat.

Oppgåve 3:


Gå til Sortere avfall (sortere.no), og sjå kva som skjer med avfallet der du bur.
Sjekk kva som skjer med matavfallet, på Loop (loop.no).

Gruppearbeid:
Vel ein bransje, og set opp forslag til korleis denne bransjen kan bidra til å redusere avfallsmengda og ta vare på miljøet. Vel eitt av forslaga, og lag ein konkret plan for korleis dette kan utførast i praksis.

Presenter forslaget for resten av klassen.