Hopp til innhald

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
 3. Tillaging og produksjonChevronRight
 4. Berekraftig produksjonChevronRight
 5. Økologisk mat – Fairtrade ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Økologisk mat – Fairtrade

Ved å gjere denne oppgåva blir du betre kjend med prisar og utval knytt til økologiske produkt. Du får òg vite meir om varer som er importerte og merkte med Fairtrade.

Ei dame, som er kledd i ein kjole, går i ein kornåker. Foto.

Oppgåver

 1. Bilete av Fairtrade sin logo blant tomatar.
  Skriv opp alle produkta de kan finne av økologisk mat og Fairtrade-produkt.
 2. Før opp prisar for dei ulike produkta.
 3. Samanlikn med «ordinære» varer. Sjå om det er prisskilnad og forskjell på utsjånad.
 4. Vurder alle produkta og diskuter fordelar og ulemper med økologisk mat.
 5. Diskuter kva for samanhengar det kan vere mellom etikk og matvareproduksjon.

Butikk 1

Økologisk produkt /
Fairtrade
Pris
Pris
«ordinært produkt»
PrisskilnadKvalitetsskilnad /
forskjell på utsjånad

Butikk 2

Økologisk produkt /
Fairtrade
Pris
Pris
«ordinært produkt»
PrisskilnadKvalitetsskilnad /
forskjell på utsjånad

Butikk 3

Økologisk produkt /
Fairtrade
Pris
Pris
«ordinært produkt»
PrisskilnadKvalitetsskilnad /
forskjell på utsjånad

Læringsressursar

Berekraftig produksjon