Hopp til innhald

  1. Home
  2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
  3. Tillaging og produksjonChevronRight
  4. Berekraftig produksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Berekraftig produksjon

Kvar einaste dag blir vi 200 000 fleire på jorda. Det er lett å forstå at matproduksjonen må auke, samtidig som vi må kaste mindre mat. Då må òg alle land dyrke så mykje som mogeleg av maten sin sjølve. Fairtrade og økologisk (Ø) mat er sentrale omgrep innan berekraftig produksjon.

Berekraft

Regjeringa har sett seg som mål at innan 2020 skal 15 prosent av all produksjon vere økologisk. I dette emnet lærer du meir om berekraftige val i matbransjen. Du får òg kunnskap om kva for kriterium det er krav om for å få Ø-merket og Fairtrade på produkta sine.

Læringsressursar

Berekraftig produksjon