Hopp til innhald

Restaurant- og matfag Vg1

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Emne

Filter

 • Mange et alle måltida sine på ein institusjon eller ein serveringsstad. Då er det viktig at dei som lagar maten, har kunnskap om sunn og næringsrik mat.

 • Mat og kultur

  Enkelte kulturer og religioner har egne regler for tillatt og forbudt mat. Norge har ulike mattradisjoner alt etter hvor i landet vi befinner oss.

 • Vi kan skilje mellom ulike former for hygiene. Felles for dei alle er at vi kjempar mot mikroorganismane.

 • Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke halgbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte.

 • Temaet berekraftig produksjon handlar om å utnytte råvarer og å redusere matsvinn og utslepp frå matproduksjon.

 • Servitøren må ha brei kunnskap om alt frå å klargjere restauranten til servering og kunnskap om mat og drikkevarer.

 • I emnet arbeidsliv og yrkesidentitet kan du fordjupe deg i yrka innanfor restaurant- og matfag og få innsikt i lover og reglar som regulerer arbeidslivet.

 • Førstehjelp

  Førstehjelp er den hjelpa du skal utføre når du oppdagar uhell, sjukdom eller skade.

 • Riktig emballasje og merking er viktig, både for at produktet skal halde på kvaliteten, og for at forbrukarane skal vite kva dei kjøper.

 • Om faget

  Her finn du nyttige verktøy for lærarar og elevar til støtte i arbeidet med faget restaurant- og matfag Vg1.

Om restaurant- og matfag

Om restaurant- og matfag

Å velje og vurdere ulike råvarer og produkt er sentralt i opplæringa på vg1. Elevane skal også lære om servering og produksjon. Opplæringa skal gi kompetanse om mat og drikke i ein helsefremjande livsstil.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonner på siste nytt frå NDLA.

Facebook