Hopp til innhald

Restaurant- og matfag Vg1

 1. Home
 2. Restaurant- og matfag Vg1ChevronRight
SubjectEmne

Emner

Filter

 • Som kokk bør ein kjenne til dei grunnleggjande tillagingsmetodane og inndelinga av både kald- og varmmat.

 • Råvarer

  For å lage god mat må vi ha råvarer av riktig kvalitet. Fagarbeidaren må også kunne lage til og bruke dei ulike råvarene.

 • Vi kan skilje mellom ulike former for hygiene. Felles for dei alle er at vi kjempar mot mikroorganismane.

 • Servitøren må ha brei kunnskap om alt frå å klargjere restauranten til servering og kunnskap om mat og drikkevarer.

 • Mange et alle måltida sine på ein institusjon eller ein serveringsstad. Då er det viktig at dei som lagar maten, har kunnskap om sunn og næringsrik mat.

 • Gjester har forventninger om å bli møtt med en god service, og service er avhengig av en god kommunikasjon.

 • Avfall og miljø

  Mange av vala vi gjer, kan ha uheldige følgjer for natur og miljø. I matbransjen kan vi verne miljøet ved å velje rett emballasje.

 • Etikk

  Ein kan reise mange etiske spørsmål i det daglege arbeidet. Kunnskap er ein viktig føresetnad for å gjere riktige etiske vurderingar.

 • I matfagbransen kan man bli utsatt for ulike farer, som kan føre til store og livstruende skader. Det er derfor nødvendig å ha en god internkontroll.

 • Yrke i bransjen

  Som yrkesfagarbeidar innan matfaga har du ei svært viktig rolle med å lage og servere trygg og næringsrik mat til næringar og verksemder.

 • Forslag til årsplan for faga Bransje, fag og miljø, Kosthald og livsstil og Råstoff og produksjon. Emnet Hygiene har eigen årsplan.

Om restaurant- og matfag

Om restaurant- og matfag

Å velje og vurdere ulike råvarer og produkt er sentralt i opplæringa på vg1. Elevane skal også lære om servering og produksjon. Opplæringa skal gi kompetanse om mat og drikke i ein helsefremjande livsstil.

Nyheitsbrev

Hald deg oppdatert. Abonnér på siste nytt frå NDLA.

Facebook