Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Grøn logistikkChevronRight
  4. Smittefarleg avfallChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Smittefarleg avfall

Her lærer du litt om hvordan virksomheter som produserer smittefarlig avfall, må forholde seg.

Trekantet skilt med gul bakgrunn, sort kant og sort utropstegn. foto.
Smittefare

Verksemder som produserer smittefarleg avfall, må rette seg etter reglane i forskrift om smittefarleg avfall frå helseteneste og dyrehelseteneste.

Smittefarleg avfall er avfall frå medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhøyrande undervising, forsking og diagnostikk som inneheld levedyktige mikroorganismar eller toksin som kan føre til sjukdom hos menneske eller andre levande organismar.

Mikrobiologisk smitteavfall er avfall som er forureina med organisk materiale, blod eller komponentar frå blod frå menneske eller dyr med infeksjonar, og dessutan anna avfall som er venta å vere smitteberande.

Biologisk avfall er avfall frå operasjonar og anna patologisk avfall som det av estetiske omsyn ikkje er ønskjeleg å kunne identifisere i restavfallet (til dømes amputerte kroppsdelar).

Anna smittefarleg avfall er stikkande og skjerande avfall (sprøyte- og nålespissar og skalpellblad og andre skarpe metalliske gjenstandar).

Kommunane har etablert særskilde innhentingsruter for smittefarleg avfall. Slikt avfall blir brent ved høg temperatur i godkjende forbrenningsanlegg.

Læringsressursar

Grøn logistikk