Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Grøn logistikkChevronRight
  4. EmballasjeavfallChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Emballasjeavfall

Her lærer du litt generelt om innsamling av emballasjeavfall. Du får vite litt om kven som står bak innsamlinga, og korleis ho blir finansiert.

Tomme, sammenklemte plastflasker.foto.

Emballasjeavfall kan vere både hushaldsavfall og næringsavfall. Innsamlinga av emballasjeavfall skjer på bakgrunn av frivillige avtalar mellom Miljøverndepartementet og næringslivet.

Innsamlinga av emballasjeavfall skjer i regi av ulike materialselskap. Det heile blir finansiert ved at alle bedriftene betaler inn ei avgift til materialselskapa rekna ut etter mengda emballasjeavfall dei produserer.

Materialselskapa sikrar innsamling og gjenvinning av desse typane emballasjemateriale: brun fiber, glas, metall, plast, emballasjekartong og drikkekartong.

  • Norsk Resy har ansvaret for brun fiber.
  • Norsk Glassgjenvinning har ansvaret for glasemballasje.
  • Norsk Metallgjenvinning har ansvaret for metallemballasje.
  • Grønt Punkt driftar returordningane for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.

Om du går inn på www.syklus.no, får du ei god innføring i kva som skjer med glas- og metallemballasjen vi samlar inn. Der finn du òg videosnuttar som viser korleis avfallet blir gjenvunne til nytt råstoff, og korleis dette inngår i heilt nye produkt.

Læringsressursar

Grøn logistikk