Hopp til innhald

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. EksamenChevronRight
 4. Lokal tverrfagleg skriftleg privatisteksamen bransjeteknikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lokal tverrfagleg skriftleg privatisteksamen bransjeteknikk

Ein privatist skal opp til ein skriftleg eksamen i kvart av programfaga. Dette er eit eksempel på ein lokalgitt eksamen i faget bransjeteknikk.

Elektrisk truck. Foto.

Eksamensoppgåve

Du er tilsett i ei bedrift som handterer gods av ulik utføring og innhald og med moderne hjelpemiddel som truck og løftebord.

 1. Kva bør den daglege kontrollen av ein truck innehalde?
  I det daglege arbeidet ditt tek du imot gods/varer som er merkte med ulike symbol og merke.
 2. Gjer greie for dei ulike dokumenta, symbola og faresetlane som kan følgje med dei ulike vareslaga.
  Du får i oppdrag å organisere innhenting av 3 pallar med miljøbensin. Bensinen er i kanner à 25 liter, og det er 20 kanner på kvar pall.
 3. Gjer greie for korleis du vil handtere dette oppdraget.
 4. På lageret oppstår det ei uønskt hending med personskade. Korleis vil du handtere ein slik situasjon?

Læringsressursar

Eksamen