Hopp til innhald

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. Sertifisert sikkerheitsopplæringChevronRight
 4. LøfteutstyrChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Løfteutstyr

Her skal vi se hvordan løfteutstyret er delt inn i forskjellige klasser og hva slags opplæring bruk av utstyret krever. Vi skal også se på hvordan utstyret vedlikeholdes, hvordan der er merket og hvilken løftekapasitet utstyret har.

To store gule løftekraner. foto.
Store, gule løftekraner

Kraner

Med løfteutstyr mener vi det vi til daglig kaller kraner. Kranene kan være stasjonære (stå på ett sted) eller være montert på et kjøretøy eller en båt. De kan løfte last og gjerne også flytte lasten i horisontalplanet. Det vil si at de tar opp lasten ett sted og setter den ned et annet sted.

Kraner og annet løfteutstyr er ofte en del av bedriftens interne materialstrøm. Flere typer gods kan bare lastes og losses på en sikker måte ved hjelp av kraner. Godset er gjerne tungt og vanskelig å håndtere – tenk bare på materialer som skal til en byggeplass eller et skipsverft. Kraner er da eneste mulighet til å få fram nødvendige materialer.

Klassifisering

Det er mange typer kraner som er beregnet på hvert sitt bruksområde. Nedenfor ser du hvordan kraner og utstyr er delt inn i klasser:

 • G1 – mobilkran
 • G2 – tårnkran
 • G3 – sving-/portalkran
 • G4 – bru-/traverskran
 • G5 – offshorekran
 • G6 – flytekran
 • G7 – vinsjer, spill, taljer
 • G8 – lastebilkran
 • G9 – kabelkran
 • G10 – hånddreven kran
 • G11 – løfteredskap
 • G12 – studio- og scenerigger
 • G20 – annet

Opplæring

Det kreves sertifiserende sikkerhetsopplæring for å kunne bruke kran, og det er få unntak fra denne regelen. Ett unntak gjelder lastebilmonterte kraner med en kapasitet på mindre enn 2000 Nm. Det kreves likevel dokumentert sikkerhetsopplæring.

Du må også ha dokumentert sikkerhetsopplæring om du ikke kjører krana, men huker lasten fast i kroken. I alle tilfeller kreves det en opplæring i å bruke kran eller løfteredskap. Mange velger da å gå på kurs, selv om arbeidsgiveren kan gi opplæringen hvis han fyller kravene.

Kapasiteten til en kran

Vi oppgir kapasiteten til en kran i moment. Momentet er produktet av kraften (tyngden) og armen, og målenheten er newtonmeter (Nm). Egentlig er dette det maksimale veltemomentet krana tåler. På kort arm løfter den mye, mens den på lengre arm løfter mindre. Hvis en kran er oppgitt å være på 20 000 Nm, vil det si at den løfter 20 000 N (ca. 2000 kg) på 1 m arm, mens den løfter 5000 N (ca. 500 kg) på 4 m.

Læringsressursar

Løfteutstyr