1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Sertifisert sikkerheitsopplæringChevronRight
  4. TruckChevronRight
  5. Truck – klassifisering og sertifiseringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Truck – klassifisering og sertifisering

Her skal du sjå korleis truckane er delte inn i klassar. Du skal også få vite litt om den sertifiserande opplæringa du treng for å køyre gaffeltruck.

Mann jobber i gaffeltruck på lager. foto.

Truck – eit viktig hjelpemiddel

Då trucken blei vanleg i Noreg rundt 1950, blei det opprør blant hamnearbeidarane. Dei som arbeidde med lasting og lossing, særleg i hamnene, frykta for jobbane sine, og dei fekk rett. Likevel ville eit arbeidsliv utan truckar (gaffeltruckar) vore utenkjeleg i dag.

Havnearbeidere jobber med last og vinsj. foto.
Hamnearbeidarar i 1950.

Inndeling i klassar

Blant anna:

  • T1 – skyvetruck, plattformtruck, palltruck
  • T2 – skyvemasttruck, støttebeinstruck
  • T3 – svinggaffeltruck, høgtløftande plukktruck, førarløftande truck
  • T4 – motvektstruck
  • T5 – sidelastar

Desse klassane har løfteevne til og med 10 tonn. Truckar med løfteevne over 10 tonn kallar vi stortruckar.

T1- og T2-truck. foto.

Sertifisering

Truckane krev sertifiserande opplæring. Du må då gå på eit kurs for å skaffe deg truckførarbevis og lære å bruke trucken korrekt. Viss du klikkar på lenkja «Sertifisert tryggleiksopplæring» finn du eit oversyn over den sertifiserande opplæringa. Klikkar du vidare på boksane, finn du læreplanar og mål for opplæringa.

Læringsressursar

Truck

SubjectEmne

Fagstoff