1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Lasting og lossingChevronRight
  4. Vedlikehald av laste- og losseutstyrChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Vedlikehald av laste- og losseutstyr

Skal laste- og lossesituasjonen vere trygg, må vi drive godt førebyggjande vedlikehald og ikkje overbelaste utstyret.

Ødelagte løftestropper. foto.

Laste- og losseutstyr krev eit godt førebyggjande vedlikehald for å vere sikkert i bruk. Hydraulisk og pneumatisk utstyr må ha tette pakningar. Mekanisk utstyr som kjeder, wirar, akslingar, tau og stropper kan bli utsette for trøyttleiksbrot over tid eller direkte brot ved overbelastning. Elektrisk utstyr må ladast med jamne mellomrom.

Her kan du lære meir om bruk og vedlikehald av tekniske hjelpemiddel ved transport- og logistikkoppdrag.

Her kan du lære meir om sikring av last etter gjeldande forskrifter.

Læringsressursar

Lasting og lossing

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs