1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BetalingssystemChevronRight
  4. Registrering av trafikkdata ved bruk av billettmaskiner og kortlesararChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Registrering av trafikkdata ved bruk av billettmaskiner og kortlesarar

Her lærer du korleis billettmaskiner registrerer trafikkdata for planleggingsføremål.

Billettmaskin med betalingsterminal.foto.

Kvar gong ein passasjer går på ein buss, blir følgjande registrert:

  • billettkategori
  • innbetalt beløp (avhengig av kor lang reisa er, eller kor mange soner passasjeren reiser over)
  • påstigingshaldeplass (via GPS som viser posisjonen til bussen)

Dette gir grunnlag for å utarbeide statistikk som kollektivtrafikkselskapa kan bruke til å dimensjonere trafikktilbodet over trafikkdøgnet.

For at dette skal kunne gjerast, må sjåføren taste inn

  • linjenummer eller rutenummer – du tastar denne informasjonen fordi GPS-mottakaren kan vere ute av funksjon
  • avgangsnummer – sjølv om klokka på billettmaskina er riktig innstilt, kan ein ruteavgang vere forseinka, derfor skal du presisere avgangsnummeret

I morgonrushet, når etterspørselen er størst, kan ein trafikkere ei rute med 5-minuttsavgangar. Deretter kan tilbodet gå over til 10- eller 15-minuttsavgangar.

Trafikkselskapa tilpassar jamleg rutetilbodet til etterspørselen med utgangspunkt i trafikkstatistikken.

Læringsressursar

Betalingssystem

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs