1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. KommunikasjonsteknologiChevronRight
  4. Kommunikasjon når uhell eller ulykker skjer i utlandetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kommunikasjon når uhell eller ulykker skjer i utlandet

Her lærer du at norske myndigheter er representert gjennom ambassader og konsulater i utlandet, og at det er dit du skal henvende deg ved behov for hjelp i utlandet.

Det Norske Riksvåpenet.foto.

Utanriksdepartementet (UD) har ansvar for nordmenn på reise i utlandet. For å kunne bistå har UD utbygd eit ambassadenett med tilhøyrande konsulat i ein del land. Tilsvarande har andre land ambassadar og konsulat i Noreg for å vareta interessene til borgarane sine når dei er på reise i Noreg. Eit konsulat er normalt underlagt ein ambassade og har ein stadleg geografisk representant som blir kalla konsul. Til dømes har Finland ein ambassade i Oslo og eit konsulat i Tromsø.

Når du reiser til utlandet, bør du derfor ha med deg telefonnummera til ambassadane i dei landa du besøkjer. Ta også med telefonnummeret til forsikringsselskapet, som skal ha melding «utan ugrunna opphald» ved forsikringsskadar.

Du finn den informasjonen du treng på UD sine landssider.

Læringsressursar

Kommunikasjonsteknologi

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs