1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. KommunikasjonsteknologiChevronRight
 4. Komponentar i elektronisk kommunikasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Komponentar i elektronisk kommunikasjon

Her lærer du kva for nokre komponentar som inngår i eit system for elektronisk kommunikasjon.

Flere høye radiomaster på en bakketopp i horisonten. Foto.

Elektronisk kommunikasjon

For å kunne kommunisere elektronisk treng vi

 • informasjonsberarar
 • utstyr som kan lese informasjonen i informasjonsberarane (til dømes skannarar)
 • programvare (applikasjonar eller «appar») som kan kode og dekode informasjonen i informasjonsberarane
 • kommunikasjonssamband og kommunikasjonsprotokollar som les informasjonen riktig

Informasjonsberarar

QR-kodeskanner. foto.

Inneheld informasjon.

 • magnetstripekort
 • smartpost
 • endimensjonal strekkode
 • todimensjonal strekkode (QR-kode)
 • RFID-brikke

Skannarar

Les informasjonen i informasjonsberaren.

 • strekkodelesarar
 • mobiltelefonar
 • betalingsterminalar
 • åtgangskontrollesarar

Applikasjonar

Programvare som kodar om informasjonen frå avsendaren til elektroniske signal og dekodar dei elektroniske signala til leseleg tekst for mottakaren.

Kommunikasjonssamband

Overfører elektroniske signal mellom avsendarar og mottakarar.

Læringsressursar

Kommunikasjonsteknologi