Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FraktdokumentasjonChevronRight
  4. KabotasjeløyveChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kabotasjeløyve

Her lærer du om reglane for tredjelandskøyring, eller kabotasje, som vi kallar det.

Et kjøretøy kan utføre maksimalt tre kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet
Et kjøretøy kan utføre maksimalt tre kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet.

Alle som har eit fellesskapsløyve og har frakta internasjonalt gods i EØS-området, kan utføre kabotasje med same køyretøyet som blei brukt for den internasjonale transporten inn i området. Eit køyretøy kan utføre maksimalt tre kabotasjeturar etter den internasjonale transporten inn i landet. Kabotasjetransportane må vere avslutta i løpet av sju dagar etter at den internasjonale lasten blei levert, og kan ikkje ta til før bilen er heilt tom for internasjonalt gods. Kabotasje er ikkje tillate på permanent basis.

Kabotasjetransport kan også vere tillate i land utanfor EØS-området. I så fall kjem dette fram av bilaterale avtalar mellom Noreg og det aktuelle landet.

Læringsressursar

Fraktdokumentasjon