1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. TransportoppdragChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Transportoppdrag

Ein populær definisjon av logistikk er «aktivitetar for å få riktig vare fram til riktig stad, i riktig mengd, til riktig tid, i riktig stand og til riktig pris». Som du ser, er det mange faktorar som inngår i dette, og transport er ein del av kjeda.

Bryggen i Bergen

Transport for kunden sitt behov

Du kjenner sikkert til fleire av elementa som inngår i denne definisjonen. Planlegging av transportoppdrag vil vere å tilby ei transportteneste som tilfredsstiller behovet kunden har – anten det gjeld person eller gods.

Stadsnytte og tidsnytte

Vi kan òg seie at når vi transporterer varer eller menneske, så tilfører vi dei ein stadsnytte og tidsnytte. For persontransport vil tidsnytten vere redusert eller ikkje vere til stades i det heile om personen kjem for seint fram. Det har òg skjedd at passasjeren har hamna på feil stad. Då blir stadsnytten fråverande.

Tenk deg ein transport av aviser. Nyheiter er ferskvare, og om avisene kjem for seint fram, er vara verdilaus. Ut frå dette ser vi at det er viktig å planleggje transporten slik at vi oppnår både stadsnytte og tidsnytte, for at transporten skal vere tenleg.

Rød lastebil

Emner

Transportoppdrag

  • Omgrep innan transportfag

    Omgrepa innanfor transport og logistikk er mange. Her lærer du litt om korleis transportfagleg terminologi oppstår og utviklar seg.