Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Verdikjede og vareflytChevronRight
  4. Verdikjede og vareflytChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Verdikjede og vareflyt

I vårt moderne samfunn er transport eit viktig ledd i ein god vareflyt. Som transportarbeidarar må vi ha god kunnskap om heilskapen og spesielt om vår eiga rolle i dei transportane vi er involverte i.

Oppgåve

Gå saman i grupper og teikne ei skisse som viser:

  • vareflyten for mjølk gjennom produksjonsbedrifta
  • vareflyten for mjølk frå produksjonsbedrift til forbrukar

De kan sjølvsagt byte ut mjølk med eit anna produkt dersom de ønskjer det.

Læringsressursar

Verdikjede og vareflyt