Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Verdikjede og vareflytChevronRight
  4. Vareflyt for ei handelsbedriftChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Vareflyt for ei handelsbedrift

Her lærer du korleis handelsnæringa formidlar ferdigvarene til sluttbrukarane. Handelsnæringa formidlar ferdigvarer frå industrien til sluttbrukarane. For å klare dette har handelsnæringa organisert seg i daglegvarekjeder og faghandelskjeder.

Figuren viser at handelsnæringa består av eit grossistledd og eit detaljistledd.
Figuren viser at handelsnæringa består av eit grossistledd og eit detaljistledd.
Bygning med Coop-skilt. foto.
Hamar samvirkelag

Døme på daglegvarekjeder er COOP, NorgesGruppen, Rema 1000 og ICA Norge. Døme på faghandelskjeder er Fargerike, som formidlar måling, og Brødrene Dahl, som formidlar VVS-artiklar (varme, ventilasjon og sanitær). Daglegvarer er varer vi treng ofte, medan varer frå faghandelen er varer vi bruker sjeldnare.

Varekjedene bruker eit sentrallager i Oslo-området og regionlager plasserte nær større befolkningskonsentrasjonar for å kunne etterfylle butikkane på kort varsel. Til dømes har REMA 1000 sentrallager på Langhus like utanfor Oslo og regionlager i Bergen, Trondheim, Molde og Narvik.

Regionlagra får påfylling av varer frå sentrallageret, medan sentrallageret kjøper inn nye varer frå industribedriftene i takt med den samla etterspurnaden frå alle kjedebutikkane.

Ulike varer stiller ulike krav til lagring og transport. Daglegvarer – til dømes lett bedervelege matvarer som kjøt og meierivarer – krev riktig temperatur. Ei faghandelsvare som røyr til oljeleidningar krev heilt andre transportløysingar. Vi finn derfor ulike transportløysingar (distribusjonskanalar) for dei ulike kjedene.

Somme bruker berre biltransport, andre bruker ein kombinasjon av bil, tog og båt. Til å levere daglegvarer til Svalbard bruker ein fly.

REMA 1000 sitt sentrallager på Langhus.
REMA 1000 sitt sentrallager på Langhus.

Læringsressursar

Verdikjede og vareflyt