Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Verdikjede og vareflytChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Verdikjede og vareflyt

Her seier vi litt om vareflyten frå råvareuttak og fram til sluttbrukar, og om kva aktørar som er involverte i arbeidet.

Sjokolade på samlebånd. foto.

Det meste av råvarene kjem frå primærnæringane, men ein stadig større del av råvarene kjem frå attvinning av avfall.

Mange aktørar er involverte i arbeidet med å få fram varer til ulike sluttbrukarar. Figuren nedanfor viser hovudaktørane.

Vareflyten i dag går ikkje berre gjennom éi verksemd, men gjennom mange spesialiserte verksemder.

Derfrå går råvarene til industribedriftene, som tilverkar ulike halvfabrikat og ferdigvarer frå råvarene. Ferdigvarene går vidare til handelsnæringa, som formidlar varene via grossistlagra og butikkane sine fram til sluttbrukarane. Når sluttbrukarane kasserer varene, vinn vi att råvarene og bruker dei i eit nytt varekrinsløp.

Læringsressursar

Verdikjede og vareflyt