Hopp til innhald

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PrisingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Prising

Her lærer du at det ikkje er like lett å prissetje eit transportoppdrag som å prissetje ei vare. Vi bruker ulike modellar for ulike transportoppdrag.

Fingre som taster på kalkulator og følger rader i regneark. foto.

Å prissetje eit transportoppdrag betyr å fastsetje den fraktsummen ein transportkjøpar må betale for eit transportoppdrag. Eit godstransportoppdrag dreier seg om å frakte ei sending frå ei avsendar til ein mottakar. Ei sending kan vere alt frå eit lite kolli til ein heil konteinar. Eit persontransportoppdrag dreier seg om å frakte ein person eller ei gruppe personar frå A til B.

Flytskjemaet viser ulike situasjonar ved prissetjing av transportoppdrag.
Flytskjemaet viser ulike situasjonar ved prissetjing av transportoppdrag.

Flytskjemaet i figuren over viser kva for situasjonar vi kan stå andsynes når vi skal fastsetje prisen på eit transportoppdrag.

Læringsressursar

Prising